מדיניות הפרטיות טופ פאדל

 Top padel מיישמת בכל מערכות אמצעים מתקדמים לאבטחת מידע הפעילות, לשמירה על פרטיות של משתמשים ולהגנה על סודיות.

 יש להקפיד על אמצעי זהירות ולשמור על כמה כללים:

יש להשתמש במכשירים לפי הוראות הספק (לא להשתמש במכשירים שנפרצו או שבוצעו בהם שינויים).

יש להשתמש רק בחנויות אפליקציות מורשות App Store או Google Play כדי להוריד את אפליקציות למכשיר ולא להתקין אפליקציות ממקורות לא מוכרים.

יש לשמור על כללי זהירות מהונאות:

שמירה על פרטי הזיהוי לגלישה בחשבון האישי:

פרטי הזיהוי שלך הם אישיים וסודיים. אל תחזיק אותם במקום גלוי לאחרים.

אל תשמור את הפרטים האלה במחשב או בסמארטפון, כדי שלא יחשפו ע"י וירוסים, ותוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.

אל תמסור את הסיסמה האישית לאף אחד, גם אם הוא מזדהה  בשם חברתנו Top padel או מזוהה עמנו. אם תתבקש למסור את הסיסמא האישית, דווח על כך מיידית למרכז השירות שלנו.

אין לשלוח בדוא"ל או ב-SMS את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבון האישי שלך, או את מספר כרטיס האשראי שלך או את הקוד הסודי שלו.

כדי למנוע חשיפת נתונים אישיים השמורים באפליקציה, מומלץ להסיר אותה מהמכשיר לפני מכירתו או העברתו לגורם אחר

הצהרת פרטיות

חברת Top padel שומרת פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליו בפרט בעת השימוש באפליקציית.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ו/או אודותיך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים על מנת לאבטח את המידע ולשמור על פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים ואת מחויבותה של החברה למדיניות זו, למען השמירה על פרטיותך. אנא קרא/י בעיון מסמך זה ופנה/י אלינו בכל שאלה בנושא. לפניות ניתן לצור קשר בטלפון  054-255-3898

 

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים העשויים להיות זמינים או נגישים באמצעות האפליקציה, מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים ותנאים נוספים, אשר יובאו לעיונך בנפרד בעת הצורך.

הצהרת פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האפליקציה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם לשיקול דעתה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ומדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באפליקציה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.


בתוך כך, גם מידע שיתקבל לצורך אספקת השירותים ו/או במסגרת השימוש בהם, כמו גם פרטים ונתונים שיימסרו ויאספו עם ביצוע פעולות או בקשות וכל מידע אחר הנובע מפעילות ושימוש בשירותי Top Padel או באמצעותו – ייאגר במאגרי מידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו.
ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות הקשורות באספקת השירותים, לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית והכל בכפוף להוראות כל דין.

הנהלת מועדון "top padel"

 טופ פאדל

דילוג לתוכן