תקנון השכרת מגרשים ורכישת אימונים "Top Padel"

 

 1. כל לקוח חייב בתשלום דמי השכרת המגרש/דמי רכישת כרטיסיה להשכרת מגרשים.
 2.  לבעלי מנוי – השכרות מגרש לפי מספר הפעמים (להלן – ״השכרות״) המוגדר לכל כרטיסיה. התשלום עבור הכרטיסיה יעשה מראש באמצעות חיוב בכרטיס אשראי או תשלום ביט או כל אמצעי אחר.
 3. השכרת מגרש תחויב בכרטיס אשראי או ת או כל אמצעי אחר במועד הזמנת המגרש. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו ל-"Top Padel" לחייב את כרטיס האשראי שלו או כל אמצעי אחר בתשלום דמי השכרת המגרש/עלות הכרטיסיה ובכל סכום אחר אותו הוא חייב לחברה. לקוח אשר מבקש לשלם עבור הזמנת המגרש במזומן ימסור במעמד הזמנת המגרש כרטיס אשראי לביטחון אשר יחויב במקרה המפורט בסעיף ביטול הזמנה, ללא חיוב, יתקבל עד השעה המפורטת בעט ההזמנה.
 4. במעמד הביטול, במידה והתקבל כאמור מלה, יקבל הלקוח החזר לכל הסכום ששולם או לחילופין זיכוי שיאפשר הזמנת מגרש בעתיד.
 5. לקוחות בעלי מנויים, שהזמינו מגרש ולא ביטלו עד הזמן הנקוב בהזמנה יחויבו השווה לערך השכרת מגרש בכרטיסיה.
 6. יש להקפיד להגיע 15 דקות לפני מועד העלייה למגרש.
 7. במידה והלקוח איחר והגיע לאחר השעה המוזמנת יוכל לשחק עד לסוף השעה המוזמנת עבורו בלבד. כל זמן מעבר לשעה יחויב כשעת השכרה נוספת ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 8. העלייה על המגרשים תותר בבגדי ספורט בלבד ונעלים מתאימות.
 9. אין לעלות על המגרש ללא הזמנת מגרש.
 10. ההדרכה והאימונים במרכז מותרת למאמני "Top Padel" בלבד.
 11. יש להישמע להוראות האחראי מטעם המרכז, כולל סדרי עליה וירידה מהמגרשים.
 12. יש לשמור על כללי התנהגות כפי שהם מופיעים במשרד הקבלה. כמו כן, יש להישמע להוראות אנשי המרכז.
 13. הנהלת "Top Padel" אינה אחראית על אובדן ציוד מכל סוג שהוא.
 14. "Top Padel" אינו מתחייב להשכיר מגרש קבוע  ושומר לעצמו את הזכות לשנות את סכום דמי השכרת המגרש/עלות הכרטיסיה מעת לעת.
 15. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א2010- וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981"
 16. נא לשים לב בבחירת המגרש במיקום הנכון לכם. 

הנהלת מועדון "top padel"
 טופ פאדל

דילוג לתוכן